ព័ត៌មាន

 • តើប្រអប់វេចខ្ចប់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចម្តេច?

  ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឧស្សាហកម្មទំនើបនិងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រអប់វេចខ្ចប់នឹងបន្តកើនឡើង។ ដូច្នេះឥឡូវនេះអតិថិជនបានដាក់ចេញនូវតម្រូវការខ្ពស់ជាងមុនទៅនឹងគុណភាពនៃប្រអប់វេចខ្ចប់។ ដូច្នេះវាតម្រូវឱ្យអនុវត្តបច្ចេកទេសថ្មី ...
  អាន​បន្ថែម
 • តើប្រអប់វេចខ្ចប់មានមុខងារអ្វីខ្លះ?

  ប្រដាល់បានក្លាយជាឧបករណ៍ទីផ្សារដ៏មានឥទ្ធិពល។ ប្រអប់វេចខ្ចប់ដែលបានរចនាយ៉ាងល្អអាចបង្កើតតម្លៃងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងតម្លៃផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកផលិត។ កត្តាជាច្រើននឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍវេចខ្ចប់បន្ថែមទៀតដែលជាឧបករណ៍ទីផ្សារក្នុងការអនុវត្ត។ ដោយសារផលិតផលកាន់តែច្រើនត្រូវបានលក់ ...
  អាន​បន្ថែម
 • តើមានដំណើរការប៉ុន្មាននៅក្នុងការបង្កើតប្រអប់អំណោយ?

  នៅពេលប្រអប់អំណោយបានក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើប្រអប់អំណោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ភាគច្រើននៃប្រអប់អំណោយកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានធ្វើពីក្រដាសហើយផ្ទៃក្រដាសគឺសមបំផុតសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែមទៀត។ ទោះបីជាប្រអប់អំណោយមើលទៅសាមញ្ញក៏ដោយក៏វា ...
  អាន​បន្ថែម